Stropy garáží, sklepů, průjezdů 

Popis výrobku

A1

Deska (lamela) z kamenné vlny s orientací vláken převážně kolmo k povrchu desky je pojená organickou pryskyřicí a v celém objemu hydrofobizovaná. Deska má na lícové straně dookola zkosené hrany o cca 10 mm pod úhlem 45°. Deska je opatřena jednostranným nástřikem, který překrývá i zkosení. Bílá barva nástřiku neuzavírá celoplošně strukturu povrchu, výrobek kombinuje přirozený barevný tón vláken se světlou texturou.

Oblast použití

Frézovaná deska FASROCK G je určena pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace na vnitřních stropech, podhledech a stěnách staveb. Deska je vyvinuta pro použití vždy jako celoplošně lepený a případně mechanicky přikotvený prvek prodyšný pro vodní páru. Aplikuje se celoplošným lepením kontaktním lepidlem na bázi cementu (určeným pro systémy ETICS s minerálně vláknitými deskami) na dostatečně soudržný, čistý, suchý, zralý a pevný podklad, který je bez omítek a nátěrů, prachu, mastnoty a solných výkvětů, resp. na nesprašující a kvalitní omítky. Podklad je nutno předem ošetřit hloubkovou penetrací v závislosti na jeho skutečném stavu. Desky je možno mechanicky přikotvit. Povrch desek lze ponechat bez další následné povrchové úpravy v přirozeném vzhledu. Na čistý a suchý povrch desek lze rovněž aplikovat po odzkoušení prodyšnou vnitřní malbu nebo fasádní barvu včetně příslušné penetrační vrstvy nástřikem nebo válečkováním. Desky kladené pravidelně vedle sebe na střih nebo na vazbu vytvářejí prostorový efekt jemné bosáže. Požární odolnost ŽB stropů s izolací FASROCK G – REI 240 Použitím izolace FASROCK G tloušťky min. 50 mm lze, při dodržení systémového řešení, zvýšit požární odolnost vnitřních železobetonových stropů s min. tloušťkou 120 mm a hmotností min. 1 900 kg/m3, až na REI 240. Izolace FASROCK G je ke stropní konstrukci lepená celoplošně pomocí systémového lepidla ZK-ECOROCK Normal W.

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL

Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost. Odolnost proti alkáliím. 

Kód značení výrobku: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10/Y)20-TR15-WS-WL(P)-MU1

Technické parametry
VlastnostOznačeníHodnotaJednotkaNorma
Třída reakce na oheň A1   ČSN EN 13501-1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivostiλD0,037W.m-1.K-1ČSN EN 12667, 12939
Napětí v tlaku při 10% stlačeníσ1020kPaČSN EN 826
Pevnost v tahu kolmo k rovině deskyσmt15kPaČSN EN 1607
Krátkodobá nasákavostWp≤ 1kg.m-2ČSN EN 1609
Dlouhodobá nasákavostWlp ≤ 3kg.m-2 ČSN EN 12087
ES certifikát shody  1390-CPR-0322/12/P Centrum stavebního inženýrství (CSI) a.s. Praha
Systém řízení jakosti ISO 9001:2008 – certifikát č.FM 60531 The British Standards Institution (BSI), Londýn
Systém péče o životní prostředí ISO 14001:2004 - certifikát CZ002280-1

ISO 14001:2004 - certifikát č. EMS 570949
 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

The British Standards Institution (BSI), Londýn

 

BALENÍ

Lamely FASROCK G se ukládají na palety 1 200 x 2 000 mm po vrstvách. Palety jsou opatřeny krycí fólií, na které je uveden výrobce  a základní údaje o výrobku na štítku. ROCKWOOL  je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.  

 

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/paleta
50200100057,6
60200100048
70200100038,4
80200100036
90200100031,2
100200100028,8
110200100026,4
120200100024
130200100021,6
140200100019,2
150200100019,2
160200100016,8
170200100016,8
180200100014,4
190200100014,4
200200100014,4

 

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností.

 

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.