Fasády kontaktníSystémová řešení ROCKWOOL pro protipožární ochranuStropy garáží, sklepů, průjezdů 

Popis výrobku

A1

Tuhá deska z kamenné vlny s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou je pojená organickou pryskyřicí a v celém objemu hydrofobizovaná. Horní velmi tuhá vrstva desky o tloušťce do 20 mm zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání. Tato strana, označená nápisem “ROCKWOOL TOP”, se musí osadit směrem ven od fasády! Výrobek splňuje požadavky na ETICS podle ETAG 004 a požadavky kvalitativní třídy A podle TP 01 Cechu pro zateplování budov.

Oblast použití

Deska FRONTROCK MAX E je určena pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace ve vnějších kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) mechanicky kotvených s doplňkovým lepením. Deska je vyvinuta pro použití jako lepený a mechanicky přikotvený izolační a nosný podklad pro tenké šlechtěné stěrkové výztužné a omítkové vrstvy prodyšné pro vodní páru. Desku FRONTROCK MAX E lze kotvit povrchovou nebo zápustnou montáží pomocí jakékoli hmoždinky určené pro zvolený systém ETICS, podklad a způsob montáže. Při aplikaci jednotlivých hmoždinek příslušných výrobců je nutné postupovat v souladu s pokyny dodavatele systému. Je možné rovněž použít rozšiřovací talíř, což je výhodné u exponovanějších poloh ETICS. Pro izolaci ostění v tloušťkách 20 – 50 mm se použijí desky FASROCK.

 Výrobek splňuje:  
  •  požadavky na ETICS podle ETAG 004
logo-czb-A 
  •  požadavky kvalitativní třídy A podle TP 01 Cechu pro zateplování budov

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL

Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Paropropustnost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Rozměrová stálost. Odolnost proti alkáliím.

BALENÍ

Deska FRONTROCK MAX E jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. Balíky se kladou na nevratnou dřevěnou paletu o rozměru 2 x 1,2 m. Toto balení je určeno pro venkovní skladování. ROCKWOOL  je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.

 

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/balíkm2/paleta
5060010003,657,6
6060010002,448
8060010001,836
10060010001,828,8
12060010001,821,6
14060010001,219,2
15060010001,219,2
16060010001,214,4
18060010001,214,4
20060010001,214,4
22060010000,612
24060010000,612
25060010000,69,6
28060010000,69,6

Nestandardní rozměry po dohodě s ROCKWOOL, a.s.

Technické parametry
VlastnostOznačeníHodnotaJednotkaNorma
Třída reakce na oheň A1   ČSN EN 13501-1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivostiλD0,036W.m-1.K-1ČSN EN 12667, 12939
Faktor difuzního odporuμ1 DIN EN 12086
Napětí v tlaku při 10% stlačeníσ1020kPaČSN EN 826
Pevnost v tahu kolmo k rovině deskyσmt10kPaČSN EN 1607
Bodové zatíženíFmt250NČSN EN 12430
Třída pro tolerance tloušťky  T5 ČSN EN 13162
Měrná tepelná kapacitacp840J.kg-1.K-1ČSN 73 0540
Bod tánítt  > 1000°CDIN 4102-17
ES certifikát shody  1390-CPR-0255/10/P; 1390-CPR-0444/16/P; 1390-CPR-0168/09/P

 Centrum stavebního inženýrství (CSI) a.s. Praha

Systém řízení jakosti ISO 9001:2008 – certifikát č. CZ002279-1; č. FM 60531; č. VNA0005496

 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Systém péče o životní prostředí ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1; č. EMS 570949; VNA0005496 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.