Popis výrobku

Izolační deska s podélnými vlákny pro kontaktní fasády. Deska z kamenné vlny s orientací vláken převážně rovnoběžně s povrchem desky je pojená organickou pryskyřicí a v celém objemu hydrofobizovaná.

Oblast použití

Deska FRONTROCK S je určena pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace ve vnějších kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) mechanicky kotvených s doplňkovým lepením. Deska je vyvinuta pro použití jako lepený a mechanicky přikotvený izolační a nosný podklad pro tenké šlechtěné stěrkové výztužné a omítkové vrstvy prodyšné pro vodní páru.

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL  

Tepelněizolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Paropropustnost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Rozměrová stálost. Odolnost proti alkáliím.

TECHNICKÉ PARAMETRY

ParametrOznačeníHodnota
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1   -  A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti  λD  0,037 W.m-1.K-1
Rozměrová stabilita za určených teplotních a vlhkostních podmínek   DS(70,90)  ≤ 1 %
Napětí v tlaku při stlačení 10 %    CS(10)  30 kPa
Pevnost v tahu kolmo k desce  TR  10 kPa
Krátkodobá nasákavost  WS  ≤ 1 kg.m-2
Dlouhodobá nasákavost  WL(P)  ≤ 3 kg.m-2
Faktor difuzního odporu  (µ)  MU  1
Certifikát  1390-CPR-0275/10/P; 1390-CPR-0274/10/P; 1390-CPD-0168/09/
Systém řízení jakosti  ISO 9001:2008 – certifikát č. CZ002279-1; ISO 9001:2008 – certifikát č. FM 60531
Systém péče o životní prostředí  ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1; ISO 14001:2004 - certifikát č. EMS 570949
Kód značení výrobku

MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1

 

BALENÍ 

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/paleta
206001000134,4
30600100096
40600100072
50600100057,6
80600100036
100600100028,8
120600100024
140600100019,2
150600100019,2
160600100014,4
180600100014,4
200600100014,4

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.