Šikmé střechy a podkrovíPodlahy 

Popis výrobku

A1

Měkká a lehká deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná.

Oblast použití

Deska ROCKMIN PLUS je určena pro stavební tepelné a protipožární izolace v oblasti vnějších konstrukcí - šikmých střech, podkroví, vnitřních konstrukcí - stropů, podlah mezi trámy nebo polštáře, dělicích stěn, příček, podhledů a dalších bez mechanického zatížení izolační výplně.

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL

Tepelněizolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost. Odolnost proti alkáliím.

TECHNICKÉ PARAMETRY 

ParametrOznačeníHodnota
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1     - A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti  λD 0,037 W.m-1.K-1
Třída tolerance tloušťky  - T2
Krátkodobá nasákavost  WS ≤ 1 kg.m-2
Dlouhodobá nasákavost  WL(P) ≤ 3 kg.m-2
Faktor difuzního odporu  (µ)  MU  1

Zatížení stavby vlastní tíhou dle ČSN EN 1991-1-1

 max. 0,304 kN.m-3
Certifikát

 1390-CPR-0363/13/P

 1390-CPR-0364/13/P 

Systém řízení jakosti  ISO 9001:2008 - certifikát č. FM 60531
Systém péče o životní prostředí  ISO 14001:2004- certifikát č. EMS 570949
 ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1
Norma  EN 13162, EN 13172
Kód značení výrobku  MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1

 

BALENÍ

Desky ROCKMIN PLUS jsou komprimovány a baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. Komprimované balíky se kladou na nevratnou dřevěnou paletu o rozměru 2,2 x 1,2 m. Toto balení je určeno pro venkovní skladování. Palety se skladují v jedné vrstvě. ROCKWOOL  je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“. 

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/balíkm2/paleta
40610100010,98329,4
50610100010,98329,4
6061010009,15274,5
7061010007,32219,6
8061010007,32219,6
10061010006,1183
12061010004,88146,4
14061010004,27128,1
15061010003,66109,8
16061010003,66109,8
18061010003,0591,5
20061010003,0591,5
50625100011,25337,5
6062510009,375281,25
8062510007,5225
10062510006,25187,5

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.