Fasády provětrávanéVnitřní příčky a akustická řešeníŠikmé střechy a podkrovíStropy garáží, sklepů, průjezdůPodlahy 

Popis výrobku

A1

Polotuhá deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná.

Oblast použití

Desky ROCKTON jsou určeny pro stavební tepelné a protipožární izolace vnitřních konstrukcí – dělicích příček s vyššími nároky na akustické vlastnosti, vnějších konstrukcí provětrávaných fasád – s kotvením hmoždinkami a na trny, pro vložení do sendvičového zdiva – s kotvením spínacími sponami, do provětrávaných šikmých střech a střech s nadkrokevním zateplením systému TOPROCK.

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL

Tepelněizolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost.

BALENÍ

Desky ROCKTON jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. Balíky se kladou na nevratnou dřevěnou paletu o rozměru 2,2 x 1,2 m. Toto balení je určeno pro venkovní skladování. Palety se skladují v jedné vrstvě.ROCKWOOL  je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.   

 

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/balíkm2/paleta
4061010009,15183
5061010007,32146,4
6061010006,1122
8061010003,6691,5
10061010003,6673,2
12061010003,0561
14061010002,4448,8
15061010002,4448,8
16061010001,8345,75
18061010001,8336,6
20061010001,8336,6
5062510007,5150
6062510006,25125
8062510003,7593,75
10062510003,7575

 

Deklarované vlastnosti ROCKTON

Tloušťka (mm)

Kód výrobku

40 - 49 MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-MU1
50 - 99 MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,70-MU1
100 - 200 MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW 0,95-MU1

Technické parametry
VlastnostOznačeníHodnotaJednotkaNorma
Třída reakce na oheň A1   ČSN EN 13501-1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivostiλD0,035W.m-1.K-1ČSN EN 12667, 12939
Zatížení stavby vlastní tíhou max. 0,491kN.m-3 ČSN P ENV 1991-2-1
Měrná tepelná kapacitacp840J.kg-1.K-1ČSN 73 0540
Bod tánítt  > 1000°CDIN 4102-17
ES certifikát shody  1390-CPD-0363/13/P Centrum stavebního inženýrství (CSI) a.s. Praha

Systém řízení jakosti ISO 9001:2008 – certifikát č. FM 60531
 Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Systém péče o životní prostředí ISO 14001:2004 - certifikát č. EMS 570949

ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1
 British Standards Institution (BSI), Londýn

Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

 

Zvuková pohltivost vážená

Tloušťka

Hodnota

50 - 99 mm

0,70

100 - 200 mm

0,95

 

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.