Popis výrobku

Konstrukční tuhá deska z kamenné vlny je v celém objemu homogenní, pojená organickou pryskyřicí a hydrofobizovaná. ROOFROCK 30 E má vynikající tepelněizolační vlastnosti.

Oblast použití

Deska ROOFROCK 30 E je určena pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace plochých střech s možností dvou i vícevrstvé pokládky a kombinace se spádovým systémem ROCKFALL. Izolační desky je možné použít do střešních skladeb mechanicky kotvených, lepených a zatěžovaných, kdy deska tvoří spodní vrstvu (vrstvy) ve střešním souvrství. Desku je možné samostatně použít jako výplňovou izolaci do konstrukcí atik, rámů světlíků apod.

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL

Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Paropropustnost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Rozměrová stálost.

TECHNICKÉ PARAMETRY

ParametrOznačeníHodnota
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1     - A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti  λD 0,036 W.m-1.K-1
Rozměrová stabilita při určené teplotě  DS(70,-)  ≤ 1 %

Rozměrová stabilita za určených teplotních a vlhkostních podmínek

 DS(70,90) ≤ 1 %
Napětí v tlaku při stlačení 10 %  CS(10)  30 kPa
Pevnost v tahu kolmo k desce  (σmt )  TR  7,5 kPa
Bodové zatížení   (Fp)  PL(5) 300 N
Krátkodobá nasákavost  WS ≤ 1 kg.m-2
Dlouhodobá nasákavost   WL(P) ≤ 3 kg.m-2
Faktor difuzního odporu  (µ)  MU  1

Charakteristická hodnota zatížení

 max. 1,00 kN.m-3
Certifikát

1390-CPR-0168/09/P; 1390-CPR-0097/08/P; 1390-CPR-0444/16/P

Systém řízení jakosti ISO 9001:2008 – certifikát č. CZ002279-1; č. FM 60531
Systém péče o životní prostředí ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1; č. EMS 570949
Norma  EN 13162, EN 13172
Kód značení výrobku

MW-EN 13162-T4-DS(70-)-DS(70,90)-CS(10)30-TR7,5-PL(5)300-WS-WL(P)-MU1  

BALENÍ

Velkoformátové desky ROOFROCK 30 E (1 200 x 2 000 mm) jsou dodávány v paletovém transportním balení v polyetylénové fólii s označením  výrobce  a základními identifikačními údaji o výrobku na štítku. ROCKWOOL  je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/paleta
501200200057,6
601200200048
701200200038,4
801200200036
901200200031,2
1001200200028,8
1101200200026,4
1201200200024
1301200200021,6
1401200200019,2
1501200200019,2
1601200200016,8
1701200200016,8
1801200200014,4
1901200200014,4
2001200200014,4

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.