Ploché střechy 

Spádový systém ROCKFALL obsahuje:rockfall vid

  • ROCFALL spádové a podkladní desky
  • ROCKFALL dvouspádové klíny
  • ROCKFALL protispádové desky  

Ukázka spádování ploché střechy systémem ROCKFALL - animační video

  

DVOUSPÁDOVÉ KLÍNY ROCKFALL  

Systémově slouží k vytvoření spádu ve vodorovném úžlabí ploché střechy za účelem plynulého odtoku srážkové vody ke střešním vpustím. 

 

ROCKFALL spádové desky SDDélka (mm) Šířka (mm)Spád po délce Tloušťka (mm)
ROCKFALL SD 20-40 mm  1 000  1 200 2%  20-40
ROCKFALL SD 40-60 mm  1 000  1 200 2%  40-60
ROCKFALL SD 60-80 mm  1 000  1 200 2%  60-80

ROCKFALL SD 30-60 mm

 1 000  1 200 3%  30-60

ROCKFALL SD 60-90 mm

 1 000  1 200 3%  60-90

ROCKFALL podkladní deska P

 1 000  1 200    60 mm

pd

rockfall   

 

ROCKFALL protispádové desky PD

Rozměr desky (mm)

Spád 0,5/1m (mm)

Tloušťka (mm) 

ROCKFALL PD 0-50/0,5 m 500 x 1 200  500 spád  0-50
ROCKFALL PD 0-50/1 m 1 000 x 1 200  1 000 spád  0-50
ROCKFALL PD 0-60/0,5 m 500 x 1 200  500 spád  0-60

ROCKFALL PD 0-60/1 m

1 000 x 1 200  1 000 spád  0-60

ROCKFALL PD 0-80/0,5 m

500 x 1 000  500 spád  0-80
ROCKFALL PD 0-80/1 m 1 000 x 1 200  1 000 spád  0-80

ROCKFALL PD 0-100/0,5 m

500 x 1 000  500 spád  0-100 
ROCKFALL PD 0-100/1 m 1 000 x 1 200  1 000 spád  0-100

pd1              pd0,5

 spád na 1 m                                                                spád na 0,5 m

Protispádové desky ROCKFALL jsou vyráběny na základě přání zákazníka a neplatí pro ně standardní obchodní podmínky.

 

ROCKFALL atikové klíny AKDélka (mm) Rozměry(mm)
ROCKFALL AK 50 x 50  1 200  50 x 50
ROCKFALL AK 100 x 100  1 200  100 x 100

 ak

Atikové klíny ROCKFALL jsou vyráběny na základě přání zákazníka a neplatí pro ně standardní obchodní podmínky.

Kalkulační projektová cena a doporučené technické řešení je zpracováno vždy na základě konkrétních požadavků.

Pro více informací kontaktujte projektového specialistu pro ploché střechy.

Technické parametry - prvky spádového systému ROCKFALL

VlastnostOznačeníHodnotaJednotkaNorma
Třída reakce na oheň - A1 - ČSN EN 13501-1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD 0,040 W.m-1.K-1 ČSN EN 12667
Napětí v tlaku při stlačení 10 % σ10 70 kPa ČSN EN 826
Pevnost v tahu kolmo k desce σmt 15 kPa ČSN EN 1607
Bodové zatížení  Fp 650  N ČSN EN 12430
Krátkodobá nasákavost Wp ≤ 1 kg.m-2 ČSN EN 1609
Dlouhodobá nasákavost Wlp ≤ 3 kg.m-2 ČSN EN 12087

ES certifikát shody

1390-CPR-0452/16/P ; 1415-CPR-3-(C-7/2010) 

Centrum stavebního inženýrství  (CSI) a.s. Praha

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. 

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.