Ploché střechy 

rockfall vidSpádový systém ROCKFALL obsahuje:

  • ROCFALL spádové a podkladní desky
  • ROCKFALL dvouspádové klíny
  • ROCKFALL protispádové desky  

Ukázka spádování ploché střechy systémem ROCKFALL - animační video

ROCKFALL dvouspádové klíny  

Systémově slouží k vytvoření spádu ve vodorovném úžlabí ploché střechy za účelem plynulého odtoku srážkové vody ke střešním vpustím.

 

ROCKFALL dvouspádové klíny SKDélka (mm) Šířka (mm)Tloušťka (mm)
ROCKFALL dvouspádový klín díl  "a"  1 000  0/250  0/20/0
ROCKFALL dvouspádový klín díl  "b"  1 000  250/500  40/20/0/0
ROCKFALL dvouspádový klín díl  "c"  1 000  500  60/40/20/0 

ROCKFALL dvouspádový klín díl  "d"

 1 000  500  80/60/40/20 

ROCKFALL dvouspádový klín díl  "e"

 1 000  500  100/80/60/40

ROCKFALL dvouspádový klín díl  "f"

 1 000  500  120/1000/80/60
ROCKFALL podkladní deska P  1 000  500  80

 

kliny-system 

Technické parametry - prvky spádového systému ROCKFALL

VlastnostOznačeníHodnotaJednotkaNorma
Třída reakce na oheň - A1 - ČSN EN 13501-1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD 0,040 W.m-1.K-1 ČSN EN 12667
Napětí v tlaku při stlačení 10 % σ10 70 kPa ČSN EN 826
Pevnost v tahu kolmo k desce σmt 15 kPa ČSN EN 1607
Bodové zatížení  Fp 650  N ČSN EN 12430
Krátkodobá nasákavost Wp ≤ 1 kg.m-2 ČSN EN 1609
Dlouhodobá nasákavost Wlp ≤ 3 kg.m-2 ČSN EN 12087

ES certifikát shody

1390-CPR-0452/16/P ; 1415-CPR-3-(C-7/2010) 

Centrum stavebního inženýrství  (CSI) a.s. Praha

 

Balení

Klíny jsou baleny do kartonových krabic. Desky jsou baleny v polyetylénové fólii, vše s označením výrobce a základními údaji o výrobku. ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.     

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností.        

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.