POPIS VÝROBKU

Speciální polotuhá deska z kamenné vlny s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou je pojená organickou pryskyřicí a v celém objemu hydrofobizovaná. Horní tuhá vrstva desky zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a je na povrchu označena nápisem.

OBLAST POUŽITÍ

Desky STALROCK MAX pro ROCKPROFIL jsou určené pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace vnějších obvodových kazetových stěn s nejvyššími nároky na tepelněizolační vlastnosti kazetových stěn, případně pro vnitřní konstrukce – dělicí kazetové příčky s vyššími nároky na akustické vlastnosti. Deska je pro potřeby aplikace do fasádních kazet opatřena jednostranným zářezem po délce tak, aby došlo k jejímu částečnému předsazení před nos kazety. Tímto dochází k podstatné eliminaci tepelných mostů.  

TECHNICKÉ PARAMETRY
ParametrOznačeníHodnota
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1   -  A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti  λD  0,035 W.m-1.K-1
Třída pro toleranci tloušťky  -  T3
Napětí v tlaku při stlačení 10 % (σ10)  CS(10)  0,5 kPa
Krátkodobá nasákavost  WS  ≤ 1 kg.m-2
Faktor difuzního odporu  (µ)  MU  1

Charakteristická hodnota zatížení dle ČSN EN 1991-1-1

-  0,5 kN.m-3
Certifikát 1390-CPR-072/07/P; 1390-CPR-0102/08/P
Systém řízení jakosti  ISO 9001:2008 – certifikát č. FM 60531
Systém péče o životní prostředí  ISO 14001:2004 - certifikát č. EMS 570949
Norma  EN 13162:2012+A1:2015
Kód značení výrobku MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1
 

stalrock-max 

BALENÍ

Desky STALROCK MAX pro ROCKPROFIL  jsou dodávány v paletovém transportním balení v polyetylénové fólii s značením výrobce a základními identifikačními údaji o výrobku na štítku. ROCKWOOL  je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.

Tloušťka izolace (mm) 

 Délka x šířka (mm)

Přesah izolace přes nos  kazety (mm)

Hloubka kazety (mm) 

m2/balík

m2/paleta

 120 1000 x 605  40  80  3,025  48,4
 140  1000 x 605   40  100  2,42  38,72
 150  1000 x 605  40  110  2,42 38,72
 160  1000 x 605  40  120  1,815  36,30
 170  1000 x 605  40  130   1,815   29,04
 180  1000 x 605  40  140  1,22  29,04
 190  1000 x 605  40  150  1,22  29,04
 200  1000 x 605  40  160  1,22  29,04

 

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.