Popis výrobku

Pásek z kamenné vlny (minerální plsti) pojený organickou pryskyřicí v celém objemu hydrofobizovaný.

Oblast použití

Okrajový dilatační pásek Steprock minimalizuje akustické a tepelné mosty mezi plovoucí podlahou a stěnou.

BALENÍ

Okrajové pásky STEPROCK jsou baleny v kartonových krabicích.

Tloušťka: 12 mm, šířka: 120 mm, délka: 1 000 mm

V 1 balení je 66 bm.

 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY
ParametrOznačeníHodnota
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1     -  A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti  λD  0,039 W.m-1.K-1
Třída tolerance tloušťky   --  T6
Rozměrová stabilita při určené teplotě  DS(70,-)  ≤ 1 %
Napětí v tlaku při stlačení 10 %  (σ10)  CS(10)  ≥ 30 kPa
Krátkodobá nasákavost   WS   ≤ 1 kg.m-2
Dynamická tuhost (s´)  SD  25 MN/m3 pro tl. 30 mm
 22 MN/m3 pro tl. 40 mm
Faktor difuzního odporu  (µ)  MU  1

Zatížení stavby vlastní tíhou dle ČSN EN 1991-1-1

 max. 1,373 kN.m-3
Certifikát  1390-CPR-0168/09/P
Systém řízení jakosti   ISO 9001:2008 - certifikát č. CZ002279-1
Systém péče o životní prostředí   ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1
 Norma  EN 13162, EN 13172
Kód značení výrobku  MW-EN 13162-T6-CP3-DS(70,-)-CS(10)30-SD25*-SD22**-WS-WL(P)-CP(4)-MU1

 *pro desky o tl. 30 mm,  **pro desky o tl. 40 mm  

 

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.