Podlahy 

Popis výrobku

Tuhá deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná, s jednostrannou povrchovou úpravou černou netkanou sklotextílií (F).

Oblast použití

Deska Steprock HD4F je určena pro stavební tepelné a akustické izolace plovoucích podlah s požadavky na zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti. Doporučená izolace pro těžké plovoucí podlahy s litou anhydritovou vrstvou o min. tloušťce 35 mm nebo pro podlahy s betonovou armovanou deskou o min. tloušťce 50 mm, kde plošné zatížení nepřekročí 400 kg/m2. Deska je vhodná i pro lehké plovoucí podlahy s roznášecími vrstvami, např. s deskami OSB 3. Je určena i pro lehké plovoucí podlahy s roznášecími deskami 2E22 Fermacell, kde plošné zatížení nepřekročí 300 kg/m2.

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL

Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost.

TECHNICKÉ PARAMETRY
ParametrOznačeníHodnota
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1     -  A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti  λD  0,039 W.m-1.K-1
Třída tolerance tloušťky   --  T6
Rozměrová stabilita při určené teplotě  DS(70,90)  ≤ 1 %
Napětí v tlaku při stlačení 10 %  (σ10)  CS(10)  ≥ 30 kPa
Krátkodobá nasákavost   WS   ≤ 1 kg.m-2
Dynamická tuhost (s´)*  SD  30 MN/m3 pro tl. 20 mm
 20 MN/m3 pro tl. 30 mm
 16 MN/m3 pro tl. 40 mm
 14 MN/m3 pro tl. 50 mm
 12 MN/m3 pro tl. 60 mm
Faktor difuzního odporu  (µ)  MU  1

Zatížení stavby vlastní tíhou dle ČSN EN 1991-1-1

 max. 1,472 kN.m-3
Certifikát  1390-CPR-0323/12/P
Systém řízení jakosti   ISO 9001:2008 - certifikát č. FM 60531
Systém péče o životní prostředí   ISO 14001:2004- certifikát č. EMS 570949
 ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1
 Norma  EN 13162, EN 13172
Kód značení výrobku  MW-EN 13162-T6-CP3-DS(70,90)-CS(10)30-WS-SDi*-MU1

 

BALENÍ

Desky Steprock HD4F jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.

 Tloušťka (mm)Šířka (mm)   Délka (mm) m2/balíkm2/paleta
 20  600  1 000  7,2  144
 30  600  1 000  6  96
 40  600  1 000 3,6  72
 50  600  1 000 2,4  57,6
 60  600  1 000 2,4  48

 

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.  

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.