Fasády provětrávanéVnitřní příčky a akustická řešeníŠikmé střechy a podkrovíPodlahy 

Popis výrobku

A1

Poloměkká deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná.

Oblast použití

Deska SUPERROCK je určena pro stavební tepelné a protipožární izolace vnějších konstrukcí provětrávaných fasád – jako výplň do kazetových prvků a mezi vodorovné rošty, do provětrávaných šikmých střech, vnitřních konstrukcí – dělicích příček s nároky na akustické vlastnosti. Deska není určena pro kotvení hmoždinkami, trny a spínacími kotvami.

Vlastnosti kamenné vlny ROCKWOOL

Tepelněizolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost.

Balení 

Desky SUPERROCK jsou komprimovány a baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. Komprimované balíky se kladou na nevratnou dřevěnou paletu o rozměru 2,2 x 1,2 m. Toto balení je určeno pro venkovní skladování. Palety se skladují v jedné vrstvě. ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“. 

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/balíkm2/paleta
5061010009,15274,5
6061010007,32219,6
8061010006,1183
10061010004,88146,4
12061010004,27128,1
14061010003,66109,8
15061010003,0591,5
16061010003,0591,5
18061010002,4473,2
20061010002,4473,2

Nestandardní rozměry po dohodě s ROCKWOOL, a.s.

Deklarované vlastnosti SUPERROCK

Tloušťka (mm)

Kód výrobku

40 - 49 MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
50 - 99 MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 0,75-MU1
100 - 200 MW-EN 13162-T2-WS-WL(P)-AW 1,00-MU1

Technické parametry
VlastnostOznačeníHodnotaJednotkaNorma
Třída reakce na oheň A1   ČSN EN 13501-1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivostiλD0,035W.m-1.K-1ČSN EN 12667, 12939
Faktor difuzního odporuμ1 DIN EN 12086
Zatížení stavby vlastní tíhou max. 0,373kN.m-3 ČSN P ENV 1991-2-1
Měrná tepelná kapacitacp840J.kg-1.K-1ČSN 73 0540
Bod tánítt  > 1000°CDIN 4102-17
ES certifikát shody  1390-CPD-0363/13/P Centrum stavebního inženýrství (CSI) a.s. Praha
Systém řízení jakosti ISO 9001:2008 - certifikát č. FM 60531 British Standards Institution (BSI), Londýn
Systém péče o životní prostředí ISO 14001:2004- certifikát č. EMS 570949

ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1
 British Standards Institution (BSI), Londýn

Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

Zvuková pohltivost podle ČSN EN 13162

Tloušťka (mm)

   Hodnota

50 - 99  0,73
100 - 200  1,00

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.