Šikmé střechy a podkrovíPodlahy 

Popis výrobku

A1

Měkký a lehký komprimovaný rolovaný pás z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaný

Oblast použití

Pás TOPROCK SUPER je určen pro stavební tepelné izolace vnitřních konstrukcí - stropů, podlah mezi trámy nebo polštáře, podhledů a dalších, kde nevznikají nároky na akustické vlastnosti a bez mechanického zatížení izolační výplně.

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL

Tepelněizolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost. Odolnost proti alkáliím.

TECHNICKÉ PARAMETRY 

ParametrOznačeníHodnota
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1     - A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti  λD 0,035 W.m-1.K-1
Třída tolerance tloušťky  - T2
Krátkodobá nasákavost  WS ≤ 1 kg.m-2
     
Faktor difuzního odporu  (µ)  MU  1

Zatížení stavby vlastní tíhou dle ČSN EN 1991-1-1

 max. 0,392 kN.m-3
Certifikát

 1390-CPR-0363/13/P

 1390-CPR-0364/13/P 

Systém řízení jakosti  ISO 9001:2008 - certifikát č. FM 60531
Systém péče o životní prostředí  ISO 14001:2004- certifikát č. EMS 570949
 ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1
Norma  EN 13162, EN 13172
Kód značení výrobku  MW-EN 13162-T2-WS-MU1

BALENÍ

Pásy TOPROCK  SUPER jsou svinuty do rolí, komprimovány a baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. Toto balení je určeno pro venkovní skladování. Palety se skladují v jedné vrsvě. ROCKWOOL, a.s. je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.  

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/balíkm2/paleta
100100050005100
120100045004,590
150100035003,570
16010003000360
180100025002,550
200100025002,550

Na paletě je 20 rolí. 

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.