Popis výrobku

Deska UNIROCK je určena pro stavební izolace vnitřních konstrukcí – příček, bez mechanického zatížení izolační výplně.

Oblast použití

Měkká a lehká deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná.

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL

Tepelněizolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost.

 

TECHNICKÉ PARAMETRY
ParametrOznačeníHodnota
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1     -  A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti  λD  0,041 W.m-1.K-1
Třída tolerance tloušťky   --  T2
Krátkodobá nasákavost  WS  ≤ 1 kg.m-2
Faktor difuzního odporu  (µ)  MU  1

Zatížení stavby vlastní tíhou dle ČSN EN 1991-1-1

 max. 0,255 kN.m-3
Certifikát  1390-CPR-0363/13/P  
Systém řízení jakosti   ISO 9001:2008 - certifikát č. FM 60531
Systém péče o životní prostředí   ISO 14001:2004- certifikát č. EMS 570949
 ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1
 Norma  EN 13162
Kód značení výrobku  MW-EN 13162-T2-WS-MU1

BALENÍ

Desky UNIROCK jsou komprimovány a baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. Komprimované balíky se kladou na nevratnou dřevěnou paletu o rozměru 2,2 x 1,2 m. Toto balení je určeno pro venkovní skladování. Palety se skladují v jedné vrstvě. ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.   

 Tloušťka (mm)Šířka (mm) Délka (mm) m2/balíkm2/paleta
 50  625  1 000  11,25  337,5
 60  625  1 000  9,375  281,25
 80  625  1 000  7,5  225
 100  625  1 000  6,25  187,5

 

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.  

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.