Fasády provětrávané 

Popis výrobku

A1

Polotuhá deska z kamenné vlny (minerální plsti) s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou, pojená organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná s povrchovou úpravou černou netkanou sklotextílií (F). Horní tuhá vrstva o tloušťce do 20 mm zabezpečuje lepší odolnost proti mechanickému namáhání a pronikání vzduchu do izolace z větrané mezery fasády. Netkaná textilie (rouno) – označení F (fleece) je připojena k izolační desce pomocí organického pojiva nebo lepidla, které nezhoršuje třídu reakce na oheň. Povrchová úprava je fixována na jednu lícovou stranu od hrany k hraně jen po čelní ploše. Textílie má standardně barvu černou.

Oblast použití

Deska VENTI MAX F je určena pro stavební tepelné a protipožární izolace vnějších konstrukcí provětrávaných fasád – s kotvením hmoždinkami a na trny, je vhodná pro vložení do sendvičového zdiva – s kotvením spínacími sponami. Výrobky s povrchovou úpravou je možno použít pro stavební aplikace tam, kde se musí splnit nároky na zvýšení mechanické odolnosti povrchu izolantu, pro zajištění zvláštních optických a estetických požadavků na izolace.

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL

Tepelně izolační schopnosti; nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru; zvuková pohltivost; vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná; paropropustnost; rozměrová stálost.

TECHNICKÉ PARAMETRY
ParametrOznačeníHodnota
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1   -  A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti  λD  0,034 W.m-1.K-1
Třída pro toleranci tloušťky  -  T3
Napětí v tlaku při stlačení 10 % (σ10)  CS(10)  0,5 kPa
Krátkodobá nasákavost  WS  ≤ 1 kg.m-2
Dlouhodobá nasákavost  WL(P)  ≤ 3 kg.m-2
Zvuková pohltivost   AW  0,95
Faktor difuzního odporu  (µ)  MU  1
Měrná tepelná kapacita   cp  840 J.kg-1.K-1
Bod tání   tt  > 1000 °C

Zatížení stavby vlastní tíhou dle ČSN EN 1991-1-1

 max. 0,564 kN.m-3
Certifikát  1390-CPR-0296/11/P
Systém řízení jakosti  ISO 9001:2008 – certifikát č. FM 60531
Systém péče o životní prostředí  ISO 14001:2004 - certifikát č. EMS 570949
Kód značení výrobku  MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0.95-MU1
 

BALENÍ

Desky VENTI MAX F jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. Balíky se kladou na nevratnou dřevěnou paletu o rozměru 2,2 x 1,2 m a 2,4 x 1,2 m. Toto balení je určeno pro venkovní skladování. Palety se skladují v jedné vrstvě. ROCKWOOL  je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“. 

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/balíkm2/paleta
8060010003,690
10060010002,472
12060010002,460
14060010001,845
15060010002,448
16060010001,845
18060010001,836
20060010001,836

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.