Popis výrobku

Izolační deska s povrchovou úpravou pro provětrávané fasády. Deska z kamenné vlny je pojená organickou pryskyřicí a je v celém objemu hydrofobizovaná. Deska má jednostrannou povrchovou úpravou černou netkanou sklotextílií (F). Tato textilie F (fleece) je připojena k izolační desce pomocí organického pojiva nebo lepidla, které nezhoršuje třídu reakce na oheň. Desky v tloušťkách od 30 do 70 mm jsou vyráběny jako jednovrstvé desky, v tloušťkách od 80 do 200 mm jsou vyráběny s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou. Horní tuhá vrstva desky zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a pronikání vzduchu do izolace z větrané mezery fasády. Deska WENTIROCK F má vynikající tepelněizolační vlastnosti.

Oblast použití

Deska WENTIROCK F je určena pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace vnějších konstrukcí provětrávaných fasád (s viditelnými spárami, s perforovaným obkladem) s uchycením na trny, hmoždinky nebo držáky izolace. Izolace je vhodná i pro vložení do sendvičového zdiva s kotvením pomocí spřahujících kotev. Desky s povrchovou úpravou je možno použít pro stavební aplikace tam, kde je potřeba zajistit zvláštní optické a estetické požadavky na izolace.

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL

Tepelně izolační schopnosti; nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru; zvuková pohltivost; vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná; paropropustnost; rozměrová stálost.

TECHNICKÉ PARAMETRY

ParametrOznačeníHodnota
Reakce na oheň ČSN EN 13501-1   -  A1
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti  λD  0,033 W.m-1.K-1
Třída pro toleranci tloušťky  -  T5
Rozměrová stabilita za určených teplotních a vlhkostních podmínek   DS(70,90)  ≤ 1 %
Krátkodobá nasákavost  WS  ≤ 1 kg.m-2
Dlouhodobá nasákavost  WL(P)  ≤ 3 kg.m-2
Zvuková pohltivost   AW pro tl. 30-79 mm: 0,70 
Zvuková pohltivost  AW pro tl. 80-200 mm: 0,95
Faktor difuzního odporu  (µ)  MU  1
Certifikát  1390-CPR-0296/11/P
Systém řízení jakosti  ISO 9001:2008 – certifikát č. FM 60531
Systém péče o životní prostředí  ISO 14001:2004 - certifikát č. EMS 570949
Kód značení výrobku

pro tl. 30 - 79 mm: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,70-MU1

pro tl. 80-200 mm: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-WS-WL(P)-AW0,95-MU1

BALENÍ

Desky WENTIROCK F jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. Balíky se kladou na nevratnou dřevěnou paletu o rozměru 2,2 x 1,2 m a 2,4 x 1,2 m. Toto balení je určeno pro venkovní skladování. Palety se skladují v jedné vrstvě. ROCKWOOL  je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/paleta
306001000240
406001000180
506001000144
606001000120
80600100090
100600100072
120600100060
150600100048
160600100045
180600100036
200600100036

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.