Systémová řešení ROCKWOOL pro protipožární ochranu 

Popis výrobku

A1

Conlit Ductrock 120 je těžká a tuhá deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí (s povrchovou úpravou hliníkovou požárně retardovanou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou). Obsahuje netoxickou kamennou drť jako chladivo. Druh desky je označen potiskem na hliníkové vyztužené fólii (EIS 120).

Oblast použití

Desky Conlit Ductrock jsou určeny pouze pro protipožární izolace ve schválených systémech požární ochrany staveb (nosné ocelové konstrukce – sloupy, nosníky, průvlaky, betonové stropy, požární dveře a vrata, potrubí vzduchotechnická a pro požární odtahy – odkouření staveb apod.).

Vlastnosti kamenné vlny Rockwool

Tepelněizolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost.

Balení

Desky jsou baleny v polyetylénové fólii s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. Mohou být dodány i na paletách. ROCKWOOL  je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/paleta
601000150030

 

Technické parametry
VlastnostOznačeníHodnotaJednotkaNorma
Třída reakce na oheň A1   ČSN EN 13501-1
Střední objemová hmotnostρa320kg.m-3ČSN EN 1602
Zatížení stavby vlastní tíhou max. 3,139kN.m-3 ČSN P ENV 1991-2-1
Měrná tepelná kapacitacp840J.kg-1.K-1ČSN 73 0540
Bod tánítt  >1000°CDIN 4102-17
Certifikát AO212/C5a/2012/0437b/P CSI, Praha
Systém řízení jakosti ISO 9001:2008 - certifikát č. FM 60531  BSI Management Systems, Londýn
Systém péče o životní prostředí ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1  Bureau Veritas Certification, s.r.o. Praha

  

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.