Popis výrobku

Deska z kamenné vlny je pojená organickou pryskyřicí a je v celém objemu hydrofobizovaná.

Oblast použití

Deska ROCKLIT je určena pro utěsnění prostupů v požárně dělicích konstrukcích (stěny, stropy), pro protipožární ucpávky a jako izolační vložka do protipožárních vrat a dveří.

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL

Tepelněizolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Rozměrová stálost.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr

Označení

Hodnota

Reakce na oheň ČSN EN 13501-1

  -

 A1

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti

 λD

 0,042 W.m-1.K-1

Třída pro toleranci tloušťky

 -

 T4

Pevnost v tahu kolmo k desce

 TR

 σmt ≥ 7,5 kPa

Krátkodobá nasákavost

 WS

 ≤ 1 kg.m-2

Faktor difuzního odporu  (µ)

 MU

 1

Certifikát

 1390-CPR-0072/07/P

Systém řízení jakosti

 ISO 9001:2008 – certifikát č. FM 60531

Systém péče o životní prostředí

 ISO 14001:2004 - certifikát č. EMS 570949

Kód značení výrobku

MW-EN 13162-T4-TR7,5-WS-MU1

Nominální objemová hmotnost

 > 150 kg/m3

Bod tavení

 > 1 000 °C

BALENÍ

Desky ROCKLIT jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. ROCKWOOL  je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/balík
6060010002,4

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.