Technická zařízení budov (TZB) 

Popis výrobku

B-s1, d1

Izolaci tvoří hydrofobizované lamely z kamenné vlny (minerální plsti) s převážně kolmou orientací vláken pojené organickým pojivem. Lamely jsou jednostranně nalepeny na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená skelnou mřížkou (ALS), na druhé straně jsou opatřeny plnoplošně samolepicí vrstvou zakrytou separační snímací fólií.ALS – kompozitní hliníková vrstva připojená k deskám pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka hliníkové fólie je 18 – 22 μm.

OBLAST POUŽITÍ

Rohože Klimafix je možno použít pro tepelnou a akustickou izolaci technických zařízení budov. Jsou určené pro izolaci:

  • rozvodů vzduchotechnických potrubí a klimatizace,
  • ostatních rozvodů a těles TZB,
  • potrubí.

Klimafix lze aplikovat do maximální teploty povrchu +50 °C přímým nalepením. Kolmá orientace vlákna ve výrobku výrazně zvyšuje odolnost při zatížení a stálost pevnostních parametrů. Teplota povrchu při aplikaci nesmí být nižší než +10 °C, lepit je možno k čistému povrchu bez prachu, vlhkosti, mastnoty, rzi a jiných nečistot.

Samolepicí schopnost Klimafixu dovoluje eliminovat montážní doplňky - samolepicí trny se samosvornými podložkami nebo přivařovací trny integrované s kloboučky, stahovací cyklopásky nebo úchyty. Klimafix nabízí snadnou a rychlou montáž a ideální přizpůsobení se tvaru povrchu potrubí.
Klimafix se ideálně hodí všude tam, kde se kromě izolačních schopností kladou vysoké nároky zejména na produktuvitu práce, úsporu nákladů a estetiku provedení.

Porovnání celkových nákladů souvisejících s pořízením a montáží izolačního materiálu při tradičním způsobu izolování vzduchotecnického potrubí lehkou lamelovou rohoží a při použití izolace Klimafix lze provést pomocí speciálního kalkulátoru Klimafix. Tento kalkulátor rovněž nabízí rozpis po jednotlivých nákladových položkách a ceny v Kč na 1 m2 potrubí. 

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU

Tepelně izolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – rohož je v celém objemu hydrofobizovaná. Polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebné povrchové úpravy pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, dešťové srážky, sníh – pro použití v exteriéru). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení mechanických vlastností povrchu. Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura povrchu a barva – stříbřitý vzhled.  

TECHNICKÉ PARAMETRY
ParametrHodnota
Reakce na oheň A2-s1,d0
Objemová hmotnost 40 kg.m-3
Nejvyšší provozní teplota max. +50°C *
Kód výrobku MW-EN-14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2
Norma  ČSN EN 14303
ES certifikát shody  1390-CPD-0342/12/P
Systém řízení jakosti  ISO 9001:2008 - certifikát č. FM 60531
Systém péče o životní prostředí

 ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1;

 ISO 14001:2004 - certifikát č. EMS 570949

*Platí pro samolepicí vrstvu. Teplota na vnější straně (hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 100 °C.  

Součinitel tepelné vodivosti

Teplota [°C]               10  20 30  40 50
λ [W.m-1.K-1]*

0,038

 0,040 0,042  0,044  0,048

*dle normy ČSN EN 12667

BALENÍ

Rohože Klimafix se dodávají v rolích zabalených do smrštitelné PE folie. Separační snímací fólie je zhotovena taktéž z PE. Hmotnost jedné role nepřesahuje 20 kg. Kromě jednotlivých rolí lze dodat 20 rolí jedné velikosti na paletě v PE přebalu (balení ROCKPACK). Skladování po max. dobu 6 měsíců. Výrobky se nedoporučuje skladovat v zimním období mimo temperované prostory.
ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.  

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/balíkm2/paleta
2010001000010240
30100080008192
40100060006144
50100050005120

 

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.