Technická zařízení budov (TZB) 

Popis výrobku

A1

Izolaci tvoří hydrofobizované lamely z kamenné vlny (minerální plsti) s převážně kolmou orientací vláken. Lamely jsou jednostranně nalepeny na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená skelnou mřížkou (ALS). ALS – kompozitní hliníková vrstva připojená k lamelovým rohožím pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka hliníkové fólie je 18 – 22 μm.

Oblast použití

Lamelové rohože Larock 40 ALS jsou určeny pro:

 • izolace rozvodů vzduchotechnických potrubí a klimatizace,
 • izolace rozvodů tepla a teplé vody,
 • izolace ostatních rozvodů a těles TZB,
 • izolace nádrží, bojlerů, zásobníků TZB,
 • akustické izolace potrubí
 • Kolmá orientace vlákna ve výrobku výrazně zvyšuje odolnost při zatížení a stálost pevnostních parametrů. Izolace s polepem ALS mohou být používány pro technické aplikace, kde musí být splněny požadavky zvýšené odrazivosti tepelného záření, nepropustnosti povrchu, zvláštních estetických požadavků, elektricky vodivého povrchu, bezprašnosti izolace ze strany hliníkové fólie.

  VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU

  Tepelně izolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebné povrchové úpravy pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, dešťové srážky, sníh – pro použití v exteriéru). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení mechanických vlastností povrchu. Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura povrchu a barva – stříbřitý vzhled. U lamelových skružovatelných pásů slouží úprava ALS jako nosič izolace.

  TECHNICKÉ PARAMETRY
  ParametrHodnota
  Reakce na oheň A1
  Objemová hmotnost 40 kg.m-3
  Nejvyšší provozní teplota max. 250 °C *
  Kód výrobku MW-EN-14303-T4-ST(+)250-WS1-MV2
  Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1
  Bod tání  ›1000°C
  Norma  ČSN EN 14303
  ES certifikát shody  1390-CPD-0342/12/P
  Systém řízení jakosti  ISO 9001:2008 - certifikát č. FM 60531
  Systém péče o životní prostředí

   ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1;

   ISO 14001:2004 - certifikát č. EMS 570949

  *Teplota na vnější straně (hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 100 °C.  

  Součinitel tepelné vodivosti 

  Teplota [°C] 10  50  100  150  200  250
  λ [W.m-1.K-1]*

  0,038   

   0,050  0,061  0,076  0,096  0,118

  *dle normy ČSN EN 12667

  BALENÍ

  Rohože LAROCK 40 ALS se dodávají v rolích zabalených do smrštitelné PE folie. Hmotnost jedné role nepřesahuje 20 kg. Kromě jednotlivých rolí lze dodat 20 rolí jedné velikosti na paletě v PE přebalu (balení ROCKPACK). ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.  

  Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/paleta
  20100010000240
  3010008000192
  4010006000144
  5010005000120
  601000400096
  801000300072
  1001000250060

  Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.

  Doplňující informace

  Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.