Popis výrobku

Potrubní izolační pouzdro s polepem hliníkovou fólií je tepelněizolačním výrobkem z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickým pojivem. Pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce. Potrubní pouzdro je opatřeno polepem hliníkovou fólií vyztuženou skleněnou mřížkou. Na povrchu fólie je označen název výrobku. Fólie zvyšuje mechanické vlastnosti pouzdra, zmenšuje tepelné ztráty a zlepšuje estetický vzhled. Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. V souladu se standardem v zemích EU doporučujeme stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčném směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra.

OBLAST POUŽITÍ

Potrubní pouzdra Rockwool 800 jsou určeny pro: 

  • tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody, centrálního vytápění, technologického tepla, teplé užitkové vody, tepelných uzlů
  • akustické  izolace potrubí. 

Nízký obsah chloridů zamezuje vzniku koroze nerezové oceli (AS kvalita).

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU 

Tepelněizolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebné povrchové úpravy pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, dešťové srážky, sníh – pro použití v exteriéru). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení mechanických vlastností povrchu. Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura povrchu a barva – stříbřitý vzhled.

BALENÍ 

Pouzdra Rockwool 800 jsou balena do kartonových krabic o rozměru 1 020 × 392 × 391 mm s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. Kartonové krabice jsou uloženy na nevratné dřevěné paletě o rozměru 1 200 x 800 x 2 160 mm. Palety se skladují v jedné vrstvě. ROCKWOOL  je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.

TECHNICKÉ PARAMETRY ROCKWOOL 800
ParametrOznačení Hodnota
Reakce na oheň   A2L-s1,d0
Objemová hmotnost  ρa 100 kg.m-3
Nejvyšší provozní teplota  ST (+) max. 250 °C *
Krátkodobá nasákavost  WS

Wp ≤ 1 kg.m-2

Ekvivalentní difuzní tloušťka  MV 2 sd ≥ 200 m
Množství  ve vodě rozpustných chloridovych iontů  CL ≤ 10 ppm (10 mg/1 kg výrobku)
Certifikát 0751-CPR.2-010.0-070751-CPR.2-010.0-07

Systém řízení jakosti 

ISO 9001:2008 – certifikát č. CZ002279-1 
Systém péče o životní prostředí ISO 14001:2004 – certifikát č. CZ002280-1 
Norma  ČSN EN 14303ČSN EN 14303
Kód značení výrobku MW-EN 14303-T9(T8 pro D0<150)-ST(+)250-WS1-MV2-CL10

*Teplota na vnější straně (hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 100 °C.

 

Součinitel tepelné vodivosti
Teplota [°C]  10  50 100  15
λ* [W.m-1.K-1]

 0,033

 0,037  0,044  0,052
λ** [W.m-1.K-1]  0,034  0,039  0,046  0,056

 

λ* platí pro tloušťku izolace od 20 do 80 mm s vnitřním průměrem pouzder od 15 do 114 mm;  pro tloušťku izolace od 30 do 60 mm s vnitřním průměrem pouzder 133 a 140 mm; pro tloušťku izolace 50 mm s vnitřním průměrem pouzder 133 a 140 mm.

λ** platí pro tloušťku izolace 60 mm s vnitřním průměrem pouzder 159 a 169 mm;  pro tloušťku izolace 70 mm s vnitřním průměrem pouzder od 133 do 159 mm; pro tloušťku izolace 80 mm s vnitřním průměrem pouzder od 133 a 169 mm; pro tloušťku izolace 100 mm s vnitřním průměrem pouzder od 89 do 169 mm.

BALENÍ V KARTONOVÉ KRABICI

Vnitřní průměr pouzdra (mm)         Tloušťka izolační vrstvy (mm)
  20    30    40   50   60  70    80 100 
            Počet bm v kartonové krabici
                      15  48  25   -   -    -   -   -   -
                      18  42  25   -   -    -   -   -   -
                      22  36  20  13   -    -   -   -   -
                      28  30  20  12   -    -   -   -   -
                      35  25  16   9   7    -   -   -   -
                      42  20  12   9   6    -   -   -   -
                      48  16  12   9   6    -   -   -   -
                      54  16  10   8   5    -   -   -   -
                      60  12   9   6   5   4    -   -   -
                      64  12   9   6   4   1   -   -   -
                      70     8   5   4   1   1   -   -
                      76      7   5   4   1   1   -   -
                      89

 

  6   4   1   1   1   1   1
                     108     4   1   1   1   1   1   1
                     114     4   1   1   1   1   1   1
                     133     1   1   1   1   1   1   1
                     140     1   1   1   1   1   1   1
                     159         1   1   1   1   1
                     169         1   1   1   1   1

 

Rozměry kartonové krabice: 1 020 × 392 × 391 mm   

BALENÍ NA PALETĚ 

Vnitřní průměr pouzdra (mm)         Tloušťka izolační vrstvy (mm)
  20    30    40   50   60  70    80 100 
            Počet bm v kartonové krabici
                      15  576  300   -   -    -   -   -   -
                      18  504  300   -   -    -   -   -   -
                      22  432  240  156   -    -   -   -   -
                      28  360  240  144   -    -   -   -   -
                      35  300  192  108  84    -   -   -   -
                      42  240  144  108  72    -   -   -   -
                      48  192  144  108  72    -   -   -   -
                      54  192  120   96  60    -   -   -   -
                      60  144  108   72  60  48   -   -   -
                      64  144  108   72  48  36   -   -   -
                      70     96   60  48  33  26   -   -
                      76      84   60  48  30  25   -   -
                      89

 

  72  48  33  27  22  19  12
                     108     48   33  27  23  19  16  11
                     114     48   32  25  20  17  15  11
                     133     32   25  24  17  15  12  10
                     140     30   24  20  16  14  12   9
                     159        16  14  12  11   8
                     169        16  12  11  10   8

 

Rozměry palety: 1 200 × 800 × 2 160 mm

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.