Technická zařízení budov (TZB) 

Popis výrobku

Deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojená organickou pryskyřicí, hydrofobizovaná v celém objemu, s polepem hliníkovou fólí se skleněnou mřížkou (ALS). ALS – kompozitní hliníková vrstva připojená k deskám pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka hliníkové fólie je 18 – 22 μm.

OBLAST POUŽITÍ

Desky Techrock 40 ALS je možno použít pro tepelnou a akustickou izolaci technických zařízení budov.

Desky Techrock 40 ALS jsou určené pro izolaci:

  • vzduchotechnických potrubí a klimatizace,
  • ostatních rozvodů a těles TZB,
  • nádrží, bojlerů, zásobníků TZB.

Izolace s polepem ALS mohou být používány pro technické aplikace, kde musí být splněny požadavky zvýšené odrazivosti tepelného záření, nepropustnosti povrchu, zvláštních estetických požadavků, elektricky vodivého povrchu, bezprašnosti izolace ze strany hliníkové fólie. Na straně hliníkové vrstvy je nejvyšší teplota povrchu omezena na +100 °C (limitována zaručenou adhezivitou lepidla).

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU

Tepelněizolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebné povrchové úpravy pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, dešťové srážky, sníh – pro použití v exteriéru). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení mechanických vlastností povrchu. Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura povrchu a barva – stříbřitý vzhled. U některých výrobků slouží úprava ALS jako nosič izolace (lamelové skružovatelné pásy). 

Technický list Techrock 40 ALS 

 

TECHNICKÉ PARAMETRY TECHROCK 40 ALS
ParametrHodnota
Reakce na oheň A1
Objemová hmotnost 40 kg.m-3
Nejvyšší provozní teplota max. 250 °C *
Kód výrobku MW-EN-14303-T4-ST(+)250
Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1
Bod tání  ›1000°C
Norma  ČSN EN 14303
ES certifikát shody  1415-CPR-6-(C-41/2012)
Systém řízení jakosti  ISO 90001:2008 - certifikát č. VNA0005496 
Systém péče o životní prostředí  ISO 14001:2004 - certifikát č. CZ002280-1

*Teplota na vnější straně (hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 100 °C.

Součinitel tepelné vodivosti 

Teplota [°C] 10 100  250
λ [W.m-1.K-1]*

0,037 

0,054  0,106

*dle normy ČSN EN 12667 

BALENÍ

Desky jsou baleny v polyetylénové fólii s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. Jsou dodávány na paletách. ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.     

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/balíkm2/paleta
406001000972
606001000648
8060010004,838,4
10060010003,628,8

 Počet balíků na paletě: 8 ks.

 

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.