Technická zařízení budov (TZB) 

Popis výrobku

Deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojená organickou pryskyřicí, hydrofobizovaná v celém objemu, s povrchovou úpravou černou netkanou sklotextílií (FB). Netkaná textilie (rouno) – označení F (fleece), připojená k izolační desce z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí pomocí organického pojiva nebo lepidla, které nezhoršuje třídu reakce na oheň. Povrchová úprava je fixována na jednu lícovou stranu od hrany k hraně jen po čelní ploše. Textílie má standardně barvu černou (označení B). Jednostranné povrstvení má za dvoupísmenným kódem číslici 1. Desky Techrock 40 lze po konzultaci dodat i s oboustrannou povrchovou úpravou černou netkanou sklotextítií (FB2).

OBLAST POUŽITÍ

Desky Techrock 40 FB1 jsou vhodné pro tepelnou a akustickou izolaci technologických zařízení. Jsou určené:

  • pro izolaci vzduchotechnických potrubí a klimatizace,
  • jako absorpční tlumiče hluku do vzduchotechnických potrubí.

Výrobky s povrstvením je možno použít pro technické aplikace tam, kde se musí splnit nároky na akustické vlastnosti, zejména absorpci zvuku,  zvýšení mechanické odolnosti povrchu izolantu, nutnosti prodyšného balení izolací, při zajištění zvláštních optických a estetických požadavků na izolace. Na straně textilní vrstvy je nejvyšší dovolená teplota povrchu +100 °C (daná zaručenou soudržností standardních lepidel).

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU

Tepelněizolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Paropropustnost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti (deska je v celém objemu hydrofobizovaná). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení povrchových mechanických vlastností (odolnost v tlaku, odpor proti penetraci). Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura a barva povrchu.   

TECHNICKÉ PARAMETRY TECHROCK 40 FB1
ParametrHodnota
Reakce na oheň A1
Objemová hmotnost 40 kg.m-3
Nejvyšší provozní teplota max. 400 °C
Kód výrobku MW-EN-14303-T4-ST(+)400-WS1
Norma  ČSN EN 14303
ES certifikát shody  1390-CPD-0338/12/P
Systém řízení jakosti  ISO 90001:2008 - certifikát č. CZ002279-1 
Systém péče o životní prostředí  ISO 14001:2004 - certifikát č. CZ002280-1

 

Součinitel tepelné vodivosti

Teplota [°C] 50 100  150  200  250  300  350  400
λ [W.m-1.K-1]*

0,042  

0,054  0,069  0,086  0,106  0,131  0,160  0,192

*dle normy ČSN EN 12667 

BALENÍ

Desky jsou baleny v polyetylénové fólii s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. Jsou dodávány na paletách. ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.   

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/paleta
501000120057,6
601000120048
801000120036
1001000120028,8

Nestandardní rozměry po dohodě s ROCKWOOL, a.s

 

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.