Technická zařízení budov (TZB)Systémová řešení ROCKWOOL pro protipožární ochranu 

Popis výrobku

Deska z kamenné vlny (minerální plsti) pojená organickou pryskyřicí, hydrofobizovaná v celém objemu, s polepem hliníkovou fólí se skleněnou mřížkou (ALS). ALS – kompozitní hliníková vrstva připojená k deskám pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka hliníkové fólie je 18 – 22 μm.

OBLAST POUŽITÍ

Desky Techrock 80 ALS je možno použít pro tepelnou a akustickou izolaci technologických zařízení a pro protipožární izolaci pravoúhlého vzduchotechnického potrubí (systém PYROROCK).

Jsou určené pro:

  • izolaci vzduchotechnických potrubí a klimatizace,
  • protipožární izolaci pravoúhlého vzduchotechnického potrubí (systém PYROROCK),
  • izolaci ostatních rozvodů a těles TZB,
  • izolaci nádrží, bojlerů, zásobníků TZB.

Izolace s polepem ALS mohou být používány pro technické aplikace, kde musí být splněny požadavky zvýšené odrazivosti tepelného záření, nepropustnosti povrchu, zvláštních estetických požadavků, elektricky vodivého povrchu, bezprašnosti izolace ze strany hliníkové fólie. Na straně hliníkové vrstvy je nejvyšší teplota povrchu omezena na +100 °C (limitována zaručenou adhezivitou lepidla). 

VLASTNOSTI KAMENNÉ VLNY ROCKWOOL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU

Tepelněizolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebné povrchové úpravy pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, dešťové srážky, sníh – pro použití v exteriéru). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení mechanických vlastností povrchu. Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura povrchu a barva – stříbřitý vzhled.

Technický list TECHROCK 80 ALS    

TECHNICKÉ PARAMETRY Techrock 80 ALS
ParametrHodnota
Reakce na oheň A1
Objemová hmotnost 80 kg.m-3
Nejvyšší provozní teplota max. 250 °C *
Kód výrobku MW-EN-14303-T4-ST(+)250
Měrná tepelná kapacita cp 840 J.kg-1.K-1
Bod tání  ›1000°C
Norma  ČSN EN 14303
ES certifikát shody  1415-CPR-6-(C-41/2012)
Systém řízení jakosti  ISO 90001:2008 - certifikát č. VNA0005496 
Systém péče o životní prostředí  ISO 14001:2004 - certifikát č. CZ002280-1

*Teplota na vnější straně (hliníkové fólii) nesmí přesáhnout 100 °C.

Součinitel tepelné vodivosti 

Teplota [°C] 10 100  250
λ [W.m-1.K-1]*

0,034        

0,045  0,075

*dle normy ČSN EN 12667 

BALENÍ 

Desky jsou baleny v polyetylénové fólii s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.   

 

 

Tloušťka (mm)Šířka (mm)Délka (mm)m2/balíkm2/paleta
4060010007,272
6060010004,848
8060010003,636
1006001000330

Desky jsou dodávány na paletách. Po konzultaci lze dodat i v rozměru 1 000 x 500 mm v jednotlivých balících.

Desky Techrock 80 ALS v tloušťkách 40 a 60 mm jsou součástí protipožárního systému PYROROCK. 

 

Informace obsažené v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodní zástupce.

Doplňující informace

Produkty ROCKWOOL jsou vyráběny a nabízeny na českém trhu v souladu s platnou legislativou.